Patronat klasztoru na Karczówce w Kielcach

 

Również Pallotyni z klasztoru na Karczówce przyłączyli się do projektu Kielce Oldboje, bowiem honorowy patronat nad drużyną objął rektor wspólnoty, ks. Jan Oleszko SAC.

Nasza współpraca może objąć również aspekty pozasportowe, a wszystko za sprawą rozpoczynającego późną wiosną działalność Pallotyńskiego Centrum Dialogu, Wychowania i Promocji KARCZÓWKA KLASZTOR.