Kolejny ważny patron Polańscy Taborowicz Kancelaria Prawna s.c.

Specjalizuje się w prawie: gospopdarczym, cywilnym, pracy, energetycznym, zamówień publicznych, autorskim i własności przemysłowej oraz spółdzielczym. Priorytetem kancelarii jest służenie pomocą prawną, mającą przełożenie praktyczne.

Działalność kancelarii i jej Wspólników ma także swój wymiar społeczny, który odzwierciedla się w działaniach charytatywnych oraz pro publico bono.